С влизането ни в стаята-игра, организирана от „Зона 51 – 2015 ЕООД“, ние декларираме, че сме съгласни със следните общи условия:
1. Доброволно посещаваме игрите, организирани от Зона 51 – 2015 ЕООД.
2. Позволяваме да бъдем заключени в залата, отредена за игра от екипа на „Зона 51 – 2015 ЕООД“.
3. Даваме изричното си съгласие да бъдем под постоянно видео и аудио наблюдение по време на престоя ни в залата, отредена за игра на „Зона 51 – 2015 ЕООД“.
4. Екипът на „Зона 51 – 2015 ЕООД“ има право да пази видео запис от играта.
5. „Зона 51 – 2015 ЕООД“ има право да използва направените след играта ваши снимки в рекламни материали.
6. Можете да прекратите играта си по всяко време, чрез сигнализация към екипа на „Зона 51 – 2015 ЕООД“!